Stacks Image 11125
Historik
Drifab & Jensen AB grundades år 1992 med inriktning på projektering, installation, utveckling, drift- och underhåll av IT-system.

Vi var med i utvecklingens början tillsammans med Telia och Företagarnas Riksorganisation och införde de första kommunikationsteknikerna med Internet till företag och såg även till att IT-strukturen inom företagen var funktionell med beaktande av hård- och mjukvara.

ITHemtjänsten.se® skapades när behovet för privatpersoner och företagare att kunna jobba hemifrån uppstod och den utvecklingen har eskalerat snabbt och idag är det en självklar bild av våra avancerade hem där hela familjen oavsett ålder kommunicerar och det ställer tekniska krav på funktionalitet och handhavande.

Hemanvändarna har med tiden blivit en allt större grupp p g a de tekniska krav som indirekt krävs p g a den globala samhällsutvecklingen där alla i princip skall vara
on-line.